ส.ผู้ส่งออกข้าวไทยนัดถกแก้ปัญหาบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมาศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ทางสมาคมจะมีการประชุมหารือในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เนื่องจากกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรโดยตรง เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะข้าว ซึ่งในขณะนี้ส่วนแบ่งในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นในขณะที่เวียดนาม ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญมีค่าเงินที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวของเวียดนาม มีราคาต่ำกว่าราคาข้าวไทยที่ 120 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในปีที่ผ่านมาข้าวขาวของไทย มีส่วนแบ่งจากตลาดลดจาก 3,000,000 ตัน เหลือ 2,000,000 ตัน และเพื่อให้การส่งออกสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ ทำได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีมาตรการในการดูแลอย่างชัดเจน เพราะหากไม่สามารถส่งออกได้จะกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร ของเกษตรกรอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการต้องการให้เป็น คือ ระดับ 33.5-34 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้ประกอบการจะนำผลการหารือเสนอต่อกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุด

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด