จุดพลุ!ทวงผลสอบสินบนปธ.วุฒิ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ได้สอบถามถึงกรณีข่าวการติดสินบนตำแหน่งประธานวุฒิสภาว่า ได้ดูรายงานของคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาสอบสวนเรื่องข่าวให้ค่าตอบแทนในการเลือกประธานวุฒิสภาที่มี พ.ท. กมล ประจวบเหมาะ ส.ว.สรรหา เป็นประธานถึงวันนี้เลยเวลามา 2 ปีแล้ว มีการรายงาน ผลการตรวจสอบมีการเรียกประชุม 6 ครั้ง รับเบี้ยประชุม 79,000 บาท ซึ่งการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่ทราบว่าเรื่องนี้หายไปไหน ทำไมไม่มีเรื่องนี้เข้าที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งขณะนี้ใกล้เลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ ในครั้งต่อไปจึงไม่ทราบว่าของเดิมมีมูลหรือไม่และถ้าไม่มีมูลใครเป็นคนกล่าวเรื่องนี้ขึ้นมาวุฒิสภาต้องหาคำตอบให้ได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด