ขนส่งทางบกจัดรณรงค์ปลอดภัยรับสงกรานต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก หลังจากรัฐบาลประกาศวันหยุดติดต่อกันล่วงหน้าถึง 6 วัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่กำหนดให้ปี 2553 เป็นปีแห่งความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้จัดฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เครือข่ายปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้สอนและแกนนำชุมชนทั่วประเทศ โดยเน้นไปยังถนนท้องถิ่น ถนนสายรอง ที่จากสถิติพบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกว่าถนนสายหลัก และจากการรณรงค์ตั้งแต่ต้นปีถนนสายหลักสถิติอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวด้วยว่า จากนี้ไปกรมการขนส่งทางบกจะเดินหน้ารณรงค์ความปลอดภัยเส้นทางสายรองต่าง ๆ โดยจะกระจายการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถไปทั่วประเทศ หลังจากนี้จะมีการสัญจรไปอบรมทุกจังหวัด โดยจะกำหนดเป้าหมายจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการเดินรถจำนวนมาก มีการใช้รถจักรยานยนต์ ปริมาณสูง เช่น พิษณุโลก นครราชสีมา เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น เชื่อว่าหากเป็นไปตามเป้าหมายปีนี้สถิติอุบัติเหตุในภาพรวมโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์จะลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด