วุฒิสภาขอเปิดอภิปรายไม่ลงมติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา81 สมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ขอเสนอญัตติเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ขอให้คระรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 167 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาโดยเห็นว่า ขณะนี้มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา และมีการแบ่งแยกชนชั้นชัดเจน จึงขอเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อคณะรัฐมนตรี ด้านประธานวุฒิสภา กล่าวว่า จะยื่นญัตติดังกล่าวให้นายกฯ รับทราบในวันพรุ่งนี้พร้อมกับญัตติของ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ที่ยื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว

ส่วนตัวเห็นว่าจะเปิดอภิปรายได้ช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับความจริงใจของ นายกฯ หากเป็นไปได้อยากให้เปิดอภิปรายในวันศุกร์ที่ 2 หรือ วันจันทร์ ที่ 6 เม.ษ. นี้ เพื่อก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด