เอแบคโพลปชช.หนุนมาตรฐานเดียววาระชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบค เปิดเผยผลสำรวจความหวังของประชาชนต่อแนวทางสันติวิธีในการชุมนุมทางการเมือง ของประชาชนโดยพบว่า ร้อยละ 89.3 ต้องการให้กลุ่มผู้ชุมนุมจับมือกับรัฐบาลช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนร้อยละ 64.2 คิดว่าการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง แสดงออกถึงความเข้มแข็งของประชาชนร้อยละ 76.4 ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ ร้อยละ 88.6 เห็นด้วยกับการยกวาระ ความเป็นธรรมทางสังคม ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขึ้นเป็นวาระสำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศและร้อยละ 80.6 ยังมีความหวังว่าประเทศไทยจะมีทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด