สทท.นัดถกหลังพบนักท่องเที่ยวหด20%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุม เพื่อประเมินสถานการณ์การชุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่ 23 มี.ค.นี้ เพื่อประเมินผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าวว่า กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด โดยจากการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในเบื้องต้น พบว่า ขณะนี้ ยอดนักท่องเที่ยวลดลงประมาณ ร้อยละ 20 แต่เชื่อว่า รัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์การชุมนุม ไม่ให้ยืดเยื้อได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรเร่งสร้างความมั่นใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศ ให้กับสื่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ให้เกิดความเชื่อมั่น ในการนำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยว และศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต (ศวก.) จะเป็นมาตรการเบื้องต้น ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งหากการชุมนุมยุติลง ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ตลาดนักท่องเที่ยวในเอเชีย เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด