พณ.สั่งราคาขายปลีกน้ำตาลทรายให้เหมาะสม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัด กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบให้แต่ละจังหวัดประกาศราคาขายปลีกน้ำตาลทรายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามความเหมาะสมเพื่อควบคุมราคาและแก้ไขปัญหาราคาน้ำตาลแพงในหลายพื้นที่ หลังได้รับรายงานว่า มี 42 จังหวัดที่ยังประสบปัญหาหาซื้อสินค้ายากและราคาแพง โดยภาคเหนือมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 30 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 บาท ภาคกลาง เท่ากับภาคตะวันออกและภาคใต้ 28 บาท จากปัจจุบันที่กระทรวงพาณิชย์ ประหาศราคาควบคุมในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหายนครและปริมณฑล อยู่ที่กิโลกรัมละ 23.50 ส่วนการบริหารโควต้าน้ำตาลทรายพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์ไ-ด้รับการจัดสรรโควตา.. เพื่อบริโภคในประเทศจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนในประเทศ ขณะนี้ได้รับการจัดสรรค์มาแล้ว 876,000 กระสอบจากโควตา 1,000,000 กระสอบ และภายในสัปดาห์หน้าจะเริ่มกระจายไปยังพื้นที่ขาดแคลนได้ โดยจะมีการพิจารณาจัด 3 กลุ่มได้แก่... กลุ่มผู้ใช้รายย่อย ร้านค้าและพาณิชย์จังหวัดโดยจะพิจารณาจัดสรรให้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ดีหากยังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้อาจพิจารณาขอโควตาเพิ่ม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด