พณ.จ่อขอมติ กขช.เพิ่มค่าชดเชยข้าวเปลือก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการระบายข้าว เปิดเผยว่า ก.พาณิชย์ จะทำหนังสือเวียนถึงคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อขอมติให้เพิ่มค่าชดเชยการรับซื้อข้าวเปลือก จากเกษตรกรอีก ตันละ 200 บาท เพื่อให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น โดยจะขอมติผ่านหนังสือเวียน เพราะติดปัญหาการชุมนุมทางการเมืองจึงไม่สามารถจัดการชุมนุมได้ หาก กขช.อนุมัติ น่าจะรับซื้อในอัตราเพิ่มขึ้นได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป

สำหรับราคาอ้างอิงในวันที่ 15 - 21 มีนาคม ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 8,919 บาทต่อตัน เกษตรกรได้รับเงินชดเชยอยู่ที่ 1,081 บาทต่อตัน และในสัปดาห์หน้า ก็จะเพิ่มในส่วนของราคาอ้างอิงอีก ไม่ต่ำกว่า 200 บาทต่อตัน ซึ่งราคาดังกล่าว ถือเป็นตัวเลขเบื้องต้น และจะมีการทบทวนทุกสัปดาห์ ตามรอบของราคาอ้างอิง ทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น โดยหากดูข้าวเปลือกเจ้า 5 เปอร์เซ็นต์ ราคาในตลาดขณะนี้ อยู่ที่ 8,700 - 9,200 บาทต่อตัน จะมีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 50 บาทต่อตัน และคาดว่า ราคาจะขยับตัวสูงขึ้นอีก