ราคาน้ำตาลทรายโลกผันผวน

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ รองประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกขณะนี้ อยู่ในภาวะผันผวน โดยล่าสุดมีการปรับราคาลดลงมาแล้ว ร้อยละ 30 โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 40 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตสามารถซื้อน้ำตาลทรายในตลาดโลกขึ้นมาใช้ในประเทศได้ โดยเชื่อว่า น้ำตาลทรายในประเทศ จะไม่
ขาดแคลนอย่างแน่นอน โดยในขณะนี้มีการเพิ่มโควตาในประเทศให้แล้ว จำนวน 1 ล้านกระสอบ

อย่างไรก็ตาม คาดว่า การส่งออกน้ำตาลทรายของประเทศในปีนี้ จะอยู่ที่ 4.6 ล้านตัน โดยมีการส่งออกลดลง เนื่องจาก บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น และปริมาณการผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย ลดลงจาก 72 ล้านตัน เหลือ 68 ล้านตัน