วิกรมแนะรัฐใช้เหตุผลแก้ปัญหาม็อบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะและประธานกรรมการบริหาร ( CEO ) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผย สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า กรณีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ภาคตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสวนทางต่อทิศทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังฟื้นตัว ดังจะเห็นได้จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ การเดินทางไปโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นของ รมว.คลัง สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากขึ้น

นายวิกรม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางออกในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ ใจเย็น มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ โดยส่วนตัวแล้วมองว่า รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมดีมาก ทั้งกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ควรมีการพูดคุยเจรจากัน บนพื้นฐานของความเป็นคนไทย รักเมืองไทยเหมือนๆ กัน ซึ่งจะทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงได้ด้วยดี