โสภณกำชับอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ได้รับมอบหมายจากนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งกำชับให้กำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชน เจ้าหน้าที่พนักงาน
และทรัพย์สินของทางราชการอย่างเข้มงวด โดยให้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการเดินรถให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อวิทยุ คอลเซ็นเตอร์ 184 ซึ่งปัจจุบันยอดการโทรสอบถามลดลง

สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บริการสนามบินต้องเตรียมเดินทางล่วงหน้า เนื่องจากมาตรการความปลอดภัยใกล้สู่ระดับสูงสุด ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและสัมภาระเข้มงวดมากขึ้น ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองเดินทางถึงสนามบินเร็วกว่าปกติ โดยให้เผื่อเวลาสำหรับการเช็คอินล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมง