บินไทยปิดให้บริการสำนักงานหลานหลวงต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่มีการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2553 เป็นต้นมานั้น ขณะนี้ยังมีการชุมนุม และใช้พื้นที่อยู่ในบริเวณ
สะพานผ่านฟ้าฯ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานการบินไทย สาขาหลานหลวง ทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการได้ตามปกติ ดังที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงขอแจ้ง ให้ทราบถึง
การปิดให้บริการที่สำนักงานการบินไทย สาขาหลานหลวง ต่อไปอีก จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม การให้บริการต่างๆ ของสำนักงาน ขายบัตรโดยสาร สาขาหลานหลวง
จะย้ายมาให้บริการที่สำนักงานใหญ่เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ผู้โดยสาร สามารถติดต่อซื้อบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ตามวัน เวลา ดังนี้ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันอาทิตย์
เวลาทำการ 09.00-13.00 น.

สำหรับ สำนักงานขายการบินไทย สาขาสีลม ยังคงให้บริการตามปกติ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังสนามบินให้ทันตามกำหนดเวลาการทำการบิน ขอความกรุณาให้ผู้โดยสาร ตรวจสอบเส้นทางการจราจรก่อนออกเดินทาง เพื่อ
หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการชุมนุม ทั้งนี้ ผู้โดยสาร สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและตารางทำการบิน และสำรองที่นั่งได้ที่ THAI CONTACT CENTER หมายเลขโทรศัพท์ 02-545-3000 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.thaiairways.com หรือ www.thaiairways.co.th

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด