พณ.ประกาศเกณฑ์ราคาอ้างอิงชดเชยข้าวชาวนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยงค์ พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การอ้างอิง ในการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกาศราคาอ้างอิง สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ใช้ชดเชยส่วนต่างระหว่างเกณฑ์ราคาอ้างอิงกับการประกันรายได้ ระหว่างวันที่ 15 - 21 มี.ค.ว่า โครงการข้าวเปลือกนาปรังปี 53 รอบที่ 1 จะจ่ายชดเชยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า โดยราคาอ้างอิงอยู่ที่ราคาตันละ 8,919 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,081 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาอ้างอิงตันละ 10,204 บาท ไม่มีจ่ายชดเชย เนื่องจาก ราคาสูงกว่าราคาประกันรายได้ และสำหรับข้าวเปลือกนาปรังปี 53 รอบที่ 2 ข้าวเปลือกเจ้าราคาอ้างอิง อยู่ที่ราคาตันละ 8,919 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,081 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาอ้างอิงตันละ 10,204 บาท ชดเชยตันละ 796 บาท