ตร.ทหารเข้มสถานที่ราชการ,ทำเนียบฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานที่ราชการ บน ถ.ราชดำเนิน เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอย่างแน่นหนา ทั้งทำเนียบรัฐบาล ก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตรึงกำลัง ในทุกประตูทางเข้าออก มีการตรวจสอบทุกคนที่เข้าออกจะต้องมีบัตรประจำทำเนียบรัฐบาล ส่วน กองทัพบก ก็มีทหาร ตรึงกำลังเฝ้าอย่างแน่นหนาเช่นกัน
รวมถึง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ UN ทั้งนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนมาทำงาน และยังคงมีประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้ หรือ ทหารที่ทำงานย่านนี้ ก็เดินทางมาทำงานกันบ้างแล้ว แต่การเดินทางค่อนข้างลำบาก เนื่องจาก ไม่มีรถเมล์ ผ่านในเส้นทางดังกล่าว