กู้มาแจกทำลายวินัยการคลัง! “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ผู้ว่าฯสตง.ใช้ ม.245 สอบปมกู้มาแจก

กู้มาแจกทำลายวินัยการคลัง! “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ผู้ว่าฯสตง.ใช้ ม.245 สอบปมกู้มาแจก

กู้มาแจกทำลายวินัยการคลัง! “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ผู้ว่าฯสตง.ใช้ ม.245 สอบปมกู้มาแจก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

“ศรีสุวรรณ”ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จ่อร้องผู้ว่าฯสตง.ใช้ ม.245 สอบกู้มาแจกทำลายวินัยการคลังหรือไม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 245 บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง ของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากที่ประชุมร่วม เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การที่รัฐบาลจะออก พรบ.กู้เงิน 5 แสนล้านมาแจก จึงน่าจะขัดต่อกฎหมายการเงินการคลัง ม.53 โดยชัดแจ้ง และอาจจะทำให้วินัยการเงินการคลังของชาติเสียหายอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จะเดินทางไปร้องต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการปฏิบัติตาม ม.245 ข้างต้นโดยเคร่งครัด ในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซ.อารีย์ พญาไท กทม.

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook