BTSพร้อมรับมือม็อบจ่อหยุดหากเหตุไม่ปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงมาตรการให้บริการในช่วงการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงว่า บีทีเอส เฝ้าระวัง 3 เรื่องเป็นพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 1.ระวังความสามารถในการเดินรถ หากเสียไปจะมีปัญหาระยะยาว 2.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร มีมาตรการรองรับหากไม่ปลอดภัย เช่น อาจปิดให้บริการเดินรถ 3.ความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งทุกมาตรการ ได้เตรียมการไว้หมดแล้วจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา มอบอำนาจตัดสินใจได้เลย หากเป็นเหตุรุนแรง ต้องรายงานให้ทราบก่อนตัดสินใจ โดยมี 4 สถานีหลักที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มเวรยาม พร้อมทั้งประสานงานกำลังเจ้าหน้าที่รัฐสอดส่องเฝ้าระวังวินาศภัย และเหตุระเบิด