ทุกฝ่ายจับมือตักบาตรอาวุธหยุดความรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโคทม อารียา ประธานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี พร้อมด้วยเครือข่ายพุทธิกาและเยาวชนศึกษาสันติวิธี ร่วมกันจัดงานภาวนาเพื่อสันติบิณฑบาตความรุนแรง บริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา โดยมี พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ
ผู้กำกับการตำรวจนครบาล 1 น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. และตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดง เข้าร่วม ทั้งนี้ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป นำโดย พระพยอม กัลยาโณ และท่านจันทร์ อาราธนาศีล และเทศนาเตือนสติผู้เข้าร่วม
ชุมนุม โดยขอบิณฑบาตอาวุธและความรุนแรง พร้อมขอให้มีการประกาศพื้นที่ชุมนุม เป็นเขตอภัยทาน และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้สติในการขจัดความขัดแย้ง ทั้งนี้ ทุกฝ่าย ได้มีการนำสัญลักษณ์ของความรุนแรงมา ร่วมใส่บาตร โดย
พล.ต.ต.วิชัย ได้ใส่ปืนกระดาษ น.ส.รสนา ใส่ระเบิดกระดาษ ขณะที่ นางจารุพันธ์ กุลดิลก ตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดง ใส่รถแก๊สกระดาษ โดยทุกฝ่าย ได้ให้คำมั่นว่า จะไม่มีการใช้ความรุนแรง