ทหาร-ตร. สนธิกำลังรอบบริเวณถ.ราชดำเนิน

ทหาร-ตร. สนธิกำลังรอบบริเวณถ.ราชดำเนิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ การรักษาความปลอดภัย บริเวณกองบัญชาการกองทัพบก ขณะนี้มีทหารหน่วยสงครามพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนประจำการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะๆ ทั่วทั้งบริเวณส่วนของราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองบัญชาการกองทัพบก ฝั่งใกล้กับสะพานผ่านฟ้า ขณะที่รัฐสภา มีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจล 3 กองร้อย เฝ้าพื้นที่ภายในส่วนภายนอกทหารหน่วยสงครามพิเศษ ซึ่งตั้งจุดตรวจบริเวณประตูใกล้กับทางเข้าสวนสัตว์ดุสิต ส่วนทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ได้รักษา
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้