รมว.ท่องเที่ยวเชื่อแดงชุมนุมกระทบแค่ 20%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง ในครั้งนี้ จะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยภาพรวม เนื่องจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการรับการชุมนุม พร้อมเพรียงทุกด้าน โดยเฉพาะการดูแลปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคมให้บริการรถ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประสานความร่วมมือ กับกระทรวงการต่างประเทศ ประสานต่อความร่วมมือไปยังสถานทูต เพื่อเตรียมดูแลนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุรุนแรงในประเทศไทย ตลอดจนการตรึงกำลัง ดูแลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการปิดสนามบินโดยเด็ดขาด