สุวรรณภูมิเพิ่มมาตรการ รปภ.เป็นระดับ 3

สุวรรณภูมิเพิ่มมาตรการ รปภ.เป็นระดับ 3

สุวรรณภูมิเพิ่มมาตรการ รปภ.เป็นระดับ 3

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT หรือ ทอท.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาล ได้ประกาศ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 11-23 มี.ค.53 และทางกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง เริ่มมีการชุมนุมในวันนี้ ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย อีก 1 ระดับ เป็นระดับ 3 โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำประตูเฝ้าสังเกตผู้ผ่านเข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร หากมีพฤติกรรมน่าสงสัย จะมีการขอตรวจค้นทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ สำหรับพื้นที่ด้านในอาคารผู้โดยสาร ก็จะมีการเข้มงวดมากขึ้น โดยที่จุดตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจค้นร่างกายจะเพิ่มการสุ่มตรวจ 1 ต่อ
10 และระบบสัมภาระก็จะมีการสุ่มตรวจ 1 ต่อ 10 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังเพิ่มรอบการตรวจตราภายในอาคารของเจ้าหน้าที่ จาก 6 รอบ เป็น 12 รอบ รวมทั้ง งดการออกบัตรอนุญาตชั่วคราว สำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปรับ-ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานด้านความมั่นคง จึงจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงระดับตามสถานการณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางหน่วยงานราชการ โดยกองทัพภาคที่ 1 และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้ส่งกำลังส่วนหนึ่งมาดูแล ความเรียบร้อย บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว โดยขณะนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังคงให้บริการได้ตามปกติ เพียงแต่ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารที่จะใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงเวลาดังกล่าว ควรเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด