ส.โรงแรมไทยเผยแดงชุมนุมทำนักท่องเที่ยวหด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ในตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม เป็นต้นมา ยอดการจองโรงแรม การจองกรุ๊ปทัวร์ของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศ เริ่มแจ้งขอเลื่อนการเดินทางมาท่องเที่ยว หรือเปลี่ยนเส้นทาง และแหล่งการท่อง
เที่ยวไปที่ภาคอื่นๆ ของประเทศไทยแทน ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ส่วนการขอยกเลิกท่องเที่ยว มีเพียงเล็กน้อย ส่วนสาเหตุเนื่องจาก นักท่องเที่ยวเกรงว่า จะเกิดเหตุการณ์ปิดสนามบินเหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง กรณีฮ่องกง ฟิลิปปินส์และไต้หวัน แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงนี้ว่า ไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพียงแต่ให้นักท่องเที่ยวทั้งสามประเทศ ทบทวนการเดินทางระหว่างมีการชุมนุม ส่วนการประกาศเตือนด้านการท่องเที่ยว จะมี 5 ระดับ ประกอบด้วย 1 บอกให้ทราบ, 2 ให้ติดตามข่าวสาร, 3 ให้ระวังในพื้นที่เฉพาะที่มีการชุมนุม, 4 ให้ทบทวนการเดินทางให้รอบคอบ หากจะไปในสถานที่ดังกล่าว และ 5 ห้ามเดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวเด็ดขาด ซึ่งทั้งฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน แจ้งแก่ประชาชนในประเทศในระดับที่สี่