ชุมพลแจง3ปท.ไม่ได้ประกาศห้ามเดินทางมาไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงนี้ว่า ไม่ได้ห้าม ไม่ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพียงแต่ให้นักท่องเที่ยวทั้งสามประเทศ ทบทวนการเดินทางระหว่างมีการชุมนุม ส่วนการประกาศเตือนด้านการท่องเที่ยว จะมี 5 ระดับ ประกอบด้วย 1 บอกให้ทราบ, 2 ให้ติดตามข่าวสาร, 3 ให้ระวังในพื้นที่เฉพาะที่มีการชุมนุม, 4 ให้ทบทวนการเดินทางให้รอบคอบหากจะไปในสถานที่ดังกล่าว, และ 5 ห้ามเดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวเด็ดขาด ซึ่งทั้งฮ่องกง ฟิลิปปินส์และไต้หวัน แจ้งแก่ประชาชนในประเทศในระดับที่สี่

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด