กรมเจ้าท่าประกาศเขตควบคุมการเดินเรือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศเขตควบคุมการเดินเรือ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย มาถึงกองทัพเรือ เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่มาตรฐานซึ่งหากเรือ
ลำใดผ่านจะต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้น ในส่วนเรือประจำทางที่ให้บริการประชาชนนั้น ยังสามารถเดินเรือได้ตามปกติ ทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้จัดเรือตรวจ พร้อมกับตำรวจน้ำจำนวน 10 ลำ ภายในทางตลอดเส้นทางเดินเรือ

ด้าน นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่าในส่วนของสนามบินนั้น ได้ให้หน่วยความมั่นคงเป็นผู้ดูแล โดยยืนยันว่า จะไม่ให้มีเหตุการณ์การปิดสนามบินเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเคยมีบทเรียนมาแล้ว จะไม่มีการเกิดขึ้นซ้ำอีก