กองทัพไม่พร้อมแจงเรือเหาะ-อาวุธหายพัทลุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ประธานกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้กรรมาธิการ ได้เชิญผู้แทนกองทัพบก มาชี้แจงกรรมาธิการถึงกรณีการจัดซื้อเรือเหาะ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีที่ อาวุธจากคลังแสง กองพันทหารช่างที่ 401 จ.พัทลุง สูญหาย แต่ปรากฏว่า กองทัพ ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง คณะกรรมาธิการ ว่า ผู้บัญชาการทหารบก ไม่สามารถเดินทางมาชี้แจงได้ในวันนี้ เนื่องจาก ติดภารกิจเรื่องการดูแลประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เป็นวันแรก พร้อมขอเลื่อนออกไปก่อน เช่นเดียวกับ ผู้บังคับกองพันทหารพัฒนาที่ 4 กองทัพภาคที่ 4 นอกจากนี้ พ.ต.ท.สมชาย บอกว่า เป็นเรื่องผิดปกติที่กองทัพ ไม่ส่งผู้แทนมาชี้แจงในสถานการณ์เช่นนี้