นายกฯ ยัน จะดูแลเสื้อแดงแบบไร้ความรุนแรง


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวต่อข้อถามที่ระบุ หากเกิดเหตุการณ์รุนแรง นายกรัฐมนตรีจะเลือกหนทางใดระหว่าง ยุบสภา ลาออก หรือการปฎิวัติรัฐประหาร  ว่า การตัดสินใจจะยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และต้องทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ เกิดความสงบสุขแต่เขาไม่ยอมรับแนวทางปฎิวัติรัฐประหาร                


เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด