ไทยพาณิชย์ ชี้ ธุรกิจโรงแรม2-3ดาว รุ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ได้คาดว่า ในปี 2010 การท่องเที่ยวไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมโดยตรง โดยเฉพาะ โรงแรม 2-3 ดาว จะได้รับผลดีมากกว่าโรงแรมระดับบน ด้านนายวิธาน เจริญผล นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวมีความน่าเป็นห่วงในระยะยาว เพราะแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีได้ การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ในระยะยาว จึงควรมุ่งดำเนินการด้านอุปทาน ด้วยการงยกระดับจังหวัด ที่มีศักยภาพและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และภาครัฐควรขยายสาธารณูปโภค และการคมนาคม ให้ครอบคลุม นอกจากยังควรกำหนดข้อบังคับและบทลงโทษต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อรักษาความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวไทย ให้คงอยู่รวมถึงส่งเสริมการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเดิมควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่