คค.เตรียมหารือเชิญผู้ประกอบการรถโดยสาร

คค.เตรียมหารือเชิญผู้ประกอบการรถโดยสาร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้มีการตั้งศูนย์ประสานงาน ประเมินสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง โดยในวันพรุ่งนี้ จะมีการเชิญผู้ประกอบการรถไฟฟ้าประจำทาง มาหารือทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ตามปกติ ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็น จะต้องลดปริมาณรถโดยสารในเส้นทางต่างๆ แต่อาจมีการประสานหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจประจำรถ เพื่อดูแลความเรียบร้อย พร้อมกันนี้ ยังมีการเปิดเส้นทางเสี่ยงในการเกิดเหตุรุนแรง เพื่อเตรียมแผนในการเปลี่ยนเส้นทางให้ทันท่วงที

ขณะที่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเตรียมการในการเปิดรับสมัครนักเรียน ที่จะเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค.นี้ว่า เบื้องต้น
มีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุม ประมาณ 9 โรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้สมัคร ส่วนโรงเรียนที่อยู่นอกพื้นที่เป้าหมายการชุมนุม ได้มอบหมายผู้บริหารโรงเรียนพิจารณา ว่า
จำเป็นต้องมีการปิดการเรียนการสอนระหว่างการชุมนุมหรือไม่