ชิงออกหุ้นกู้ก่อนพันธบัตรรัฐ

นายณัฐพล ชวลิตชีวิน กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 2 เดือนแรกที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนรวมถึง 30,000 ล้านบาท เดิมคาดว่าการออกหุ้นกู้เอกชนในปีนี้ จะลดลงจากปี 52 เนื่องจากในปี 52 ได้มีการออกหุ้นกู้เอกชนมากเป็นประวัติการณ์ กว่า 430,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าในช่วง 2 เดือนแรกขปีนี้ มีการออกหุ้นกู้เอกชนถึง 30,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าผิดคาด จากเดิมคาดว่าจะออกครึ่งหลังของปีนี้มากกว่า

ส่วนสาเหตุที่มีการออกหุ้นกู้เอก ชนมากตั้งแต่ต้นปี อาจเป็นผลจากการที่กระทรวงการคลัง จะออกพันธบัตรออมทรัพย์ เพื่อระดมเงิน 100,000 ล้านบาท ในปลายเดือน มี.ค.-เม.ย. จึงเป็นไปได้ว่าทำให้บริษัทเอกชนที่มีแผนต้องการจะระดมเงินในปีนี้ ต้องชิงจังหวะออกหุ้นกู้มาก่อนที่พันธบัตรออมทรัพย์จะออกมา เพราะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์นั้นรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปด้วย ทำให้อัตราผลตอบแทนแตกต่างกัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด