ไทยเป็นเจ้าภาพสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ผลการประชุม ครม.ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ผู้นำลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 เม.ย.2553 นี้ เพื่อเป็นการแสดงจุดยืน และร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยอนุมัติงบประมาณดำเนินการ 74 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติแนวทางช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการพัฒนาถนนหมายเลข 3 โดยให้กู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกหรือนำเข้าแห่งประเทศไทย
หรือ เอ็กซิมแบงก์ และธนาคารออมสิน ในวงเงิน รวม 404 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาคืนหนี้ 30 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 พร้อมกันนี้ อนุมัติงบ 250 ล้านบาท ในการพัฒนาถนนและระบบน้ำ ในนครเวียงจันทร์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลาว