สมชายขอบคุณ76 ส.ว.มีมติไม่ถอดถอน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงชี้แจงภายหลังที่ทราบมติของ ส.ว. ที่ลงมติไม่ถอดถอนตนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในเหตุการณ์สั่งให้มีการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)
เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2551 ว่าขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 76 ท่านที่ให้ความเป็นธรรม ลงมติไม่ถอดถอนตนเอง และขอเคารพในมติเสียงข้างน้อยที่เห็นควรถอดถอน แต่จะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งนี้เห็นว่า การถอดถอนออกจากตำแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญ ควรดำเนินการขณะที่ดำรงตำแหน่ง แต่คนเองพ้นจากตำแหน่งไปแล้วกว่า 1 ปี จึงเห็นว่าไม่ควรเปิดกระบวนการถอดถอนขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเคารพขั้นตอนของสภา นอกจากนี้ นายสมชาย ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ตนเอง
บริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมและรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายในการสลายการชุมนุม ที่ปิดล้อมหน้ารัฐสภา ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ตนเองก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกันก็ตำหนิ นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ที่ออกรายการโทรทัศน์โจมตีการชี้แจงของตนเองถือว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดกฎหมาย ป.ป.ช. รวมถึงเป็นการชี้นำก่อนที่จะมีการลงมติ