ครม.เห็นชอบพณ.ปรับเกณฑ์อิงราคาข้าวเปลือก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ทางกระทรวงพาณิชย์ ปรับเกณฑ์ราคาอ้างอิง เพื่อใช้ในการประกันราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรจากทุก 15 วัน เป็นทุกสัปดาห์ โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. เป็นต้นไป เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และประสานกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายกฯ ได้สั่งการต่อกระทรวงพาณิชย์ด้วยความเป็นห่วงเกษตรกร

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังรับทราบผลการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง