ชัยสั่งย้ายเอกสารสำคัญไว้ที่ปลอดภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการดำเนินการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณรัฐสภา โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ส่อเค้า
ว่าจะเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง และอาจลุกลามบานปลาย จนเกิดเหตุการณ์รุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมป้องกันและรักษาบรรดาเอกสาร อาคาร และพื้นที่ทรัพย์สินของทางราชการ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารสำคัญของรัฐสภา หาสถานที่เก็บรักษา ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย รวมทั้ง กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด ในการดูแล ทั้งบริเวณภายใน และบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา เพื่อป้องกันเหตุ
ไม่พึงประสงค์