พณ.ชงข้อเสนอสมาคมชาวนาไทยเข้าครม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช.ในวันนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ จะมีการนำแสดง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอขอสมาคมชาวนาไทย ที่จะให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประกันรายได้ ไปเป็นการรับจำนำเช่นเดิม เพื่อให้เกษตรกรขายข้าวได้สะดวก และไม่ถูกกดราคา รวมทั้ง จะเสนอให้เพิ่มราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกร เป็นราคาตันละ 12,000-14,000 บาท ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะรายงานความคืบหน้าของการเปิดจุดรับซื้อข้าวล่าสุด ที่ได้ทำการจนครบ 30 จุด ในพื้นที่ 10 จังหวัดแล้ว แต่มีเกษตรกรนำข้าวมาขายเพียง 1,000 ตัน ไม่ตรงตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรบางกลุ่ม ที่ต้องการให้รัฐบาลเปิดจุดรับซื้อให้มากขึ้น จนทำการปิดถนนชุมนุมประท้วง