จีน ยัน ไม่แทรกแซงค่าเงินหยวน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยี่ กัง รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน และผู้อำนวยการสำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐ (SAFE) กล่าวว่า จีน จะไม่แทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตรา และการควบคุมการทำธุรกรรมในรูปสกุลเงินหยวน โดยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ว่า ควรจะเพิ่มฐานเงินทุนในไชน่า อินเวสเมนท์ คอร์ป (CIC) ซึ่งเป็นกองทุนบริหารความมั่งคั่งของรัฐบาลจีน หรือไม่

ทั้งนี้ รองผู้ว่าการธนาคารจีน ยืนยันว่า จีน จะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้เคลื่อนไหวในระดับที่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และให้มีความสมดุล โดยรัฐบาลจีน สามารถบริการจัดการทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนในระดับค่อนข้างสูงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่การบริหารจัดการ ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เงินกู้ซื้อบ้าน สำหรับลูกค้าที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ และตราสาร CDO