ประธาน สอท.หนุนรัฐใช้กม.มั่นคงคุมม็อบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าการที่ คณะติดตามสถานการณ์ความมั่นคง หรือ คตม. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ อนุมัติประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 11-23 มี.ค. เพื่อควบคุมการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้น ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าว เคยประกาศใช้มาแล้วและไม่ถือว่า มีความรุนแรงเพราะเป็นการเตือนให้รู้ว่า จะมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งประชาชนทั่วไปก็รับทราบเหตุการณ์อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ภาคธุรกิจกังวล คือ ไม่อยากเห็นความรุนแรงเกิดขึ้น และไม่อยากเห็นการชุมนุมที่ปิดสถานที่ราชการ เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจได้

ประธาน ส.อ.ท. ยังเชื่อมั่นว่า รัฐบาล จะสามารถรับมือกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงได้ เพราะมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีแล้ว