เตรียมเสนอกขช.เพิ่มประกันราคาข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือ กขช.ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ จะนำข้อเสนอของสมาคมชาวนาไทยที่เรียกร้องให้
รัฐบาลเปลี่ยนจากโครงการประกันรายได้ เป็นการรับจำนำ เพื่อแก้ไขปัญหาการกดราคารับซื้อข้าว และเสนอให้เพิ่มการประกัน ราคาเป็นตันละ12,000 -14,000 บาท/ตัน รวมทั้งขออำนาจให้กระทรวงพาณิชย์สามารถตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากเกษตรกร ในพื้นที่ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จากเดิมที่มอบอำนาจให้องค์การตลาด เพื่อเกษตรกร หรือ อตก. เป็นผู้รับซื้อ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น เพราะในบางพื้นที่เช่น จ.ชัยนาท ประสบปัญหา ไม่สามารถเปิดจุดรับซื้อข้าวได้

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ จะรายงานผลการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก จากเกษตรกรว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถเปิดจุดไปแล้วกว่า 30 จุด ในพื้นที่ 10 จังหวัด โดยมีเกษตรกรนำข้าวเปลือก มาขายตามจุดต่างๆ ประมาณ 1,000 ตัน เท่านั้นซึ่งถือเป็นปริมาณที่น้อยมากขัดแย้งกับการเรียกร้องของชาวนาบางกลุ่ม ที่ออกมาระบุว่า ข้าวราคาตกและต้องการให้รัฐบาลตั้งโต๊ะรับซื้อ