วิทยาจ่อแจ้งพรรคการเมืองดูสส.ขาดประชุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยว่า สำหรับกรณีที่การประชุมสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่มในวันพฤหัสบดี 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ในประเด็นการพิจารณา
ตั้งกรรมการวิสามัญ เพื่อหาทางป้องกันรัฐประหาร ซึ่งทางวิปรัฐบาลปฏิเสธเป็นการเล่นเกมทางการเมือง แต่สาเหตุเกิดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาประชุมไม่ครบ และทั้งนี้หลังปิดการประชุมสภาทางฝ่ายรัฐบาลได้ให้
ส.ส.ลงชื่อ ซึ่งพบว่ามีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามทางวิปรัฐบาลจะแจ้งเรื่องการประชุมของ ส.ส.ให้ทุกพรรคร่วมรัฐบาลรับทราบ เพื่อให้นำไปแก้ไขประธานวิปรัฐบาล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานทั้ง 2 ต่างเห็นชอบปัญหา
การแก้ไของค์ประชุมไม่ครบ ด้วยการชะลอเวลา 5 นาที รอ ส.ส.หลังกดลงมติ และหลังปิดประชุมสภาทางประธานสภาผู้แทนราษฎร จะประกาศรายชื่อ ส.ส.ที่ขาดการประชุมให้สาธารณชนรับทราบ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด