ธ.ก.ส.ผนึกก.คลังออกประกันภัยแล้งให้เกษตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้ ทาง ธ.ก.ส.ได้มีแนวทางในการแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชที่กินน้ำน้อย เพื่อป้องกันปัญหาและผล
กระทบ ส่วนสำหรับผู้ที่ปลูกพืชยืนต้น รวมไปถึงข้าวนาปรัง จะได้มีการสนับสนุนสินเชื่อในวงเงิน รายละ 30,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง พร้อมกันนี้ ยังได้ตั้งคณะกรรมการ ร่วม
ระหว่างทาง ธ.ก.ส. กับทางกระทรวงการคลัง ในการประกันภัยแล้ง ให้กับเกษตรกรในปีหน้า โดยจะมีการขยายออกไปให้ครอบคลุมทั่วทุกตัวสินค้า รวมไปถึงทั่วประเทศ

นอกจากนี้ นายลักษณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้หากพืชผลของเกษตรกรเสียหาย จะมีการปั่นราคาคืนให้และตอนนี้ก็ได้มีบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมแล้ว 7-8 ราย