ตั้งคกก.ศึกษาผลกระทบเปิดเสรีการค้าไทย-EU

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบการเปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างไทยสหภาพยุโรป โดยให้มี นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยจะประเมินความสามารถทางการแข่งขันของไทย จุดแข็งและจุดอ่อน หากไทยต้องเปิดการค้าเสรี กับสหภาพยุโรป หรือ อียู และคาดว่า ผลการศึกษาจะเสร็จสิ้นภายใน 2-3 เดือน นับจากนี้ และจะมีการหาข้อสรุปว่า จะเปิดเจรจาหรือไม่ ในช่วงกลางปี ทั้งนี้การค้าเสรี กับ อียู จะทำให้ไทยมีโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้น และไม่เสียเปรียบประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประกาศความพร้อม ในการเริ่มต้นเปิดเจรจา กับ อียู และหากประเทศไทยเริ่มต้นการเจรจา หลังจากประเทศดังกล่าว จะทำให้ไทยเสียเปรียบทางการค้า

ด้าน นางนันทวัลย์ ศกุลตนาค อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กระบวนการเจรจาจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 190 ซึ่งจะทำให้การเจรจามีความรอบคอบ โดยการส่งออกของไทยไปอียู 15 ประเทศ ในปี 2552 มีมูลค่ากว่า 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.4 ของการส่งออกของประเทศทั้งหมด