จี้ทางหลวงชนบทเดิน

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่ สำรวจถนนที่มีอยู่และวางแผนการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนในชนบท โดยปัจจุบันมีถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 150,000 กม. ซึ่งเป็นถนนลูกรัง หากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งใดขาดงบประมาณซ่อมบำรุง สามารถโอนให้กรมทางหลวงชป็นผู้ดูแลแทนได้

กระทรวงฯจะร่วมมือกับมหาดไทย เอกซเรย์ถนนอย่างจริงจัง เพื่อวางแผนการพัฒนาถนน โดยจะมีโครงการนำร่องใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา มั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายถนนในชนบท และการพัฒนาถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นถนนลาดยาง โดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับหน้าที่เป็นประธานในการพิจารณาเรื่องนี้

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าถนน 150,000 กม. ต้องพัฒนาเป็นถนนลาดยางประมาณ 30,000 กม. คาดใช้งบประมาณ 130,000 ล้านบาท ส่วนถนนที่กรมฯโอนให้องค์การบริหารฯใน 5 จังหวัด แต่ไม่มีงบประมาณดูแลมีระยะทาง 1,000 กม. คาดใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด