จี้เร่งศึกษาผลกระทบเปิดเสรีการค้าไทย-EU

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการศึกษาผลกระทบการเปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ)ไทย-สหภาพยุโรปว่า หลังจากที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน อยู่ระหว่างประเมินความสามารถทางการแข่งขันของไทย ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จใน 2-3 เดือน หลังจากนั้นจะทบทวนว่าจะเปิดการเจรจากับกลุ่มสหภาพยุโรปหรือไม่ในช่วงกลางปีนี้

นายอลงกรณ์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเจรจาทางการค้ากับกลุ่มสหภาพยุโรปทำให้ไทยมีโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้น เพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่