โสภณ สั่งขนส่งเร่งจัดระเบียบสกายแลป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ไปหาแนวทางในการจัดระเบียบรถขนาดเล็ก ที่วิ่งในชนบท อาทิ รถสกายแลป และ มอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง เพื่อให้ประชาชน ได้รับความปลอดภัย โดยการนำเข้ามาจดทะเบียน เพื่อควบคุมและออกระเบียบว่า รถแต่ละประเภท ต้องมีอุปกรณ์ใดบ้าง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

นอกจากนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท จะต้องออกแบบถนน ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง โดยเฉพาะ ถนนที่วิ่งระหว่างเมือง รถประเภทใดบ้าง ที่วิ่งในเส้นทางดังกล่าว โดยไม่จำเป็น ต้องก่อสร้างให้รองรับรถขนาดใหญ่ อาทิ รถวิ่ง 20 ล้อ หากรถประเภทนี้ ไม่ได้วิ่งในเส้นทางดังกล่าวเลย