พณ.เปิดให้ผู้ผลิตใช้มาตรการตอบโต้การตลาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดโลก ทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ส่งออกในหลายประเทศ ใช้กลยุทธ์ส่งออกสินค้าในราคาถูก เข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทย ทำให้ ผู้ผลิตภายในประเทศได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหาย ผู้ผลิตสามารถร้องขอให้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือ Anti-Dumping Measure (AD) ได้

โดย กลุ่มผู้ผลิตสินค้า สามารถยื่นคำร้อง โดยแสดงเอกสารหลักฐานการทุ่มตลาด และความเสียหาย เพื่อขอให้เปิดการไต่สวนได้ที่ สำนักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการกรอกแบบคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่ามีมูลก็จะมีการพิจารณาเปิดการไต่สวน และดำเนินการไต่สวน เพื่อกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยจะเรียกเก็บอากร AD ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การทุ่มตลาด หมายถึง การที่ผู้ผลิตจากต่างประเทศ ส่งออกสินค้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ในราคาที่ต่ำกว่าที่ขายในประเทศผู้ผลิต ทำให้ผู้ผลิตของไทยได้รับความเสียหาย เช่น การขายสินค้าตัดราคา ทำให้ผู้ผลิตสินค้าในไทย ไม่สามารถแข่งขันได้และการขายสินค้าต่ำกว่าทุน