พณ.จ่อชงกอน.อนุมัติน้ำตาลแก้สินค้าตึงตัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผย ถึงสถานะน้ำตาลทรายภายในประเทศว่า ล่าสุด คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้มีการประชุมล่าสุด อนุมัติน้ำตาลทราย จำนวน 1 ล้านกระสอบ กระสอบละ 100 ก.ก. หรือ จำนวน
1 แสนตัน ให้กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำไปแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำตาลทรายในประเทศตึงตัว แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเสนอให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย อนุมัติในวันที่ 15 มี.ค.นี้ และสำหรับการจัดสรรน้ำตาลทรายจำนวนดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาช่องทางกระจาย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ใช้ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม พบว่า ขณะนี้น้ำตาลทรายเพื่อการบริโภคเริ่มขาดแคลน โดยภายในร้านสะดวกซื้อ และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ มีการจำกัดปริมาณการซื้อและหาซื้อได้ยากขึ้น ในขณะที่ กรมการค้าภายใน ได้มีการเร่งตรวจสอบการ
จำหน่ายน้ำตาลทรายเกินราคาอย่างเข้มงวด โดยราคาน้ำตาลทรายขายปลีกในกรุงเทพฯ และอีก 4 จังหวัดใกล้เคียง ราคากิโลกรัมละ 23.50 บาท และจะมีการประกาศราคาปลีกน้ำตาลทรายของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นราคา
ที่รวมค่าขนส่งต่อไป โดยภายหลังสัปดาห์หน้า จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ กกร. อนุมัติ