ปี51ไทยมียอดการค้ากับลาว กว่า 7 หมื่นลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า ประเทศไทยกับลาว มีแนวชายแดนติดกัน เป็นระยะทางยาว 1,810 ก.ม. และในปี 2551 ไทยมูลค่าทางการค้ากับรวม 70,000 ล้าน
บาท โดยเป็นการส่งออก 50,000 ล้านบาท และนำเข้าสินค้า 20,000 ล้านบาท และในปี 2552 ลาวมีตัวเลขนักท่องเที่ยวมาในประเทศ จำนวน 1,800,000 ราย โดยเป็นคนไทยจำนวนร้อยละ 60 หรือ เท่ากับ 1,080,000 ราย ทั้งนี้
ไทยมีการลงทุนสะสมต่างประเทศกับลาว สูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่มูลค่า 2,650 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาในประเทศจีน 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐ และเวียดนาม 2,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งโครงการลงทุนไทยในลาว ที่สำคัญมี อาทิ โครงการเขื่อนน้ำเทิน เป็นเขื่อนน้ำจืดขนาดใหญ่ ในแขวงเวียงจันทร์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำภายในลาว และส่งออกมาจำหน่ายมาในไทย นายวิบูลย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า IMF ได้คาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของลาวในปีนี้ จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 7