พณ.หวังไทยติด1ใน10ของโลกประสิทธิภาพลงทุน

พณ.หวังไทยติด1ใน10ของโลกประสิทธิภาพลงทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหาลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนถึงการจัดทำ single number ตัวเลขเดียวในการประกอบธุรกิจสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ทั้งทะเบียนพาณิชย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขหมายประกันสังคมเพื่อให้สะดวกต่อการประกอบธุรกิจ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานหารือ เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือน นำมาปรับใช้กับทุกหน่วยงานในประเทศ ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่า ตัวเลขที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจควรมีเพียง 2 ตัวเลขคือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และเลขทะเบียนนิติบุคคล

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทย ได้มีการพัฒนาการประกอบธุรกิจไปมาก และได้มีการตั้งเป้าหมายจะเป็นประเทศที่ติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของโลกให้ได้