ธ.กลางมาเลขึ้นดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกลางมาเลเซียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 2.25 เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นการปรับขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางการเงินที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ และป้องกันภาวะไร้สมดุลทางการเงินที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้

ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.00 เป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกันตามคาด พร้อมคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ร้อยละ 0.25 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.75 โดยคาดว่าอีบีซีจะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส4