ไข่ล้นตลาด ทำราคาตก

ราคาไข่ไก่มีแน้วโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แนะเกษตรกรคุมผลผลิต-ปลดแม่ไก่แก่อายุเกิน72สัปดาห์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด