กกร.เตรียมประชุมออกมาตรการคุมน้ำตาลทราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำตาลทราย เพื่อการบริโภคซึ่งมีการตรึงตัวในขณะนี้ทางกรม ได้เสนอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแล้ว เพื่อให้มีการออกมาตรการในการกำกับดูแล ทั้งการตรวจสอบสต็อก การเคลื่อนย้ายน้ำตาลทราย รวมทั้งการจัดเก็บ เพื่อให้รับทราบสต็อกของน้ำตาลทรายที่ตึงตัว และการกระจายน้ำตาล
ทราย ที่มีความผิดปกติ

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่ซื้อน้ำตาลทรายในประเทศอย่างผิดปกตินั้น ขณะนี้ได้ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบ ของทางกรมการค้าภายใน
พบว่า มีความผิดปกติจริง ทั้งไม่มีตัวตน ไม่มีสถานที่ และไม่เคยประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลทราย