บริษัทจดทะเบียน กำไรพุ่งร้อยละ 42

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 54 บริษัท จากจำนวน 561 บริษัทได้จัดส่งงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 52 ต่อ ตลท. แล้ว โดยมีกำไรสุทธิ รวม 446,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปี 2551 ที่มีผลกำไรรวม 313,707
ล้านบาท และมีบริษัทจดทะเบียน ถึง 291 ราย ประกาศจ่ายเงินปันผล สิ้นสุด 31 ธ.ค. 52 ด้วยอัตราเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 4

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียน 5 อันดับแรก ที่มีผลกำไรสูงสุด ได้แก่ บมจ.ปตท. (PTT) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในขณะที่กลุ่มทรัพยากร กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกำไรสูงสุด 3 อันดับแรก